חוקרת החודש: ד"ר מגי לוי

maggy_levy1

Prof. Maggie Levy

Associate Professor
Phone: +972-(0)8-9489162 | Fax: +972-(0)8-9466794
maggie.levy@mail.huji.ac.il
Lauterman building

Glucosinolate accumulation, Biological control of Botrytis cinerea.

Read More


Research in the Lab

The main focus of the research in our lab is plant-pathogen interactions. Plant pathogens challenge our efforts to maximize crop production. A limited understanding of the pathogenesis and defense mechanisms involved in plant-pathogen interactions often obstruct those efforts. We study the plant's defense responses against the fungal plant-pathogen Botrytis cinerea. Structural defense, chemical defense and plant induced resistance via the biocontrol agents Pseudozyma aphidis. Our knowledge on the regulation of plant defense pathways may contribute in the long term to the development of plant-protection strategies that will reduce the required amount of chemicals and thereby genuinely benefit the consumer, farmers and the environment.

Researcher of the month article at the faculty newsletter.

Visit our website.

 

Read Less

Contact Us

Department of Plant Pathology and Microbiology
The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food & Environment
The Hebrew University of Jerusalem

Herzl 229
Rehovot 7610001 
ISRAEL

Tel: 08-9489219
Fax: 08-9466794
rakefetk@savion.huji.ac.il

מבט על ד"ר לוי מגי מה מחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

במה עוסק המחקר שלה:

צמחים בריאים חיוניים בכדי לספק מזון ואנרגיה לאוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה. פתוגנים וחרקים מזיקים מאתגרים את מאמצינו למקסם את היבול על ידי גרימת הפסדים אדירים על בסיס שנתי. הבעיה מסתבכת עוד יותר בשל יכולתם של הפתוגנים והחרקים לפתח עמידות לחומרי הדברה קיימים.

ד"ר לוי אומרת: "האתגר שלנו כחוקרים הוא לחשוף את המנגנונים המסייעים לצמח בהגנה מפני פתוגנים ולהשתמש בידע זה לצורך פיתוח שיטות מתוחכמות להגנה מפני מחלות ומזיקים. בטווח הארוך שיטות אלו יובילו להקטנת השימוש בחומרי הדברה כימיים ובכך יועילו לצרכנים, לחקלאים ולסביבה".

הפרויקטים במעבדה שלי מתמקדים בלימוד יחסי גומלין בין צמחים למיקרואורגניזמים פתוגניים ומיקרואורגניזמים מועילים. אנו עוסקים בלימוד של הגנים המעורבים בתגובות הגנה הצמחית ובאפיון ההשפעה של חומרי טבע צמחיים על פתוגניות של פטריות. אנחנו גם חוקרים את ההשפעה של מדבירים ביולוגיים על חסינות הצמח ואסטרטגיות ההדברה שלהם במיוחד את יכולתם לשפעל את המערכת האימונית הצמחית.

להלן מחקרה של ד"ר מרגנית לוי שפורסם ע"י יישום לקראת תערוכת אגריטך 2012:

strawberry שיטה חדשה להגנה על צמחים מפני מזיקים בעזרת שמרים שבודדו מעלי תות

השיטה החדשה לבקרה ביולוגית מספקת הגנה מפני פטריות וחיידקים ומעודדת צמיחה

החקלאות המודרנית מסתמכת במידה רבה על שימוש בקוטלי מזיקים כדי להגדיל את היבול. אולם השימוש הנרחב בחומרי הדברה כימיים גרם לזיהום סביבתי חמור, ופתוגנים רבים מפתחים עמידות לכימיקלים הקיימים. כמו כן, חומרי הדברה רבים כבר אסורים לשימוש, וחקלאות אורגנית אינה רשאית כלל להסתמך על חומרים מסוג זה. משום כך, יש חשיבות רבה לפיתוח אמצעי הדברה ידידותיים לסביבה.

ד"ר מגי לוי פיתחה אמצעי חדש להדברה ביולוגית, המבוסס על שמרים המגבירים את עמידות הצמח בפני זיהומים של פטריות ושל חיידקים ואף מעודדים את קצב הגדילה של הצמח. לחומר ההדברה החדש יש מנגנון פעילות מורכב, דבר המקטין את הסיכוי שפתוגנים יצליחו לפתח כלפיו עמידות. ההמצאה מוגנת בפטנט.

השיטה מבוססת על זן שמרים המכונה Pseudozyma החי על עלי תות. ד"ר לוי וצוות המחקר שלה הראו ששמרים אלו מפרישים חומרים המעכבים מספר פטריות וחיידקים מזיקים. כאשר מטפלים בצמחים בנבגי השמרים, רואים עיכוב משמעותי בהתרבות של מספר פטריות הגורמות למחלות בצמחים, כגון קימחון, העובש האפור היכול להדביק מעל 400 מיני צמחים שונים, חילדון הכותרת, מחלת הכתם השחור של משפחת המצליבים ומחת הנבילה המאוחרת בתירס. גם חיידקים מזיקים, כמו זה הגורם למחלת הכיב הבקטריאלי בעגבניות, עוכבו על ידי השמרים.

חשיבות המחקר : "שיקולים סביבתיים הופכים את ההדברה הביולוגית בעזרת שמרים לאלטרנטיבה חשובה במקום שימוש בכימיקלים. מנגנון הפעולה המורכב של חומרים אלו מקטין את הסיכוי שפתוגנים יפתחו כלפיהם עמידות. החומר החדש להדברה ביולוגית שפותח במעבדתה של ד"ר לוי קל לייצור, אינו רעיל, והוא יעיל בריכוזים נמוכים. אין ספק שהוא יעזור בהפחתת כמות הכימיקלים הדרושה לצורך הדברה, לתועלתם ולרווחתם של החקלאים, הצרכנים והסביבה".